Науково методичний центр Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області
Главная | Галерея | Форум | Гостевая книга | Топ сайтов | Наши баннеры | Регистрация | Вход
Меню сайту
Новинна стрічка
Події в Запорізькій області: Події в Україні:
Форма входу
Адреси сховищ
Адреси сховищь
Головна » 2014 » Березень » 18 » КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ДІЇ
16:02
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ДІЇ

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ДІЇ

 

З першого липня 2013 року введено в дію Кодекс цивільного захисту України. У зв’язку з цим, низка законів, які регулювали правові відносини у сфері цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій, припинили свою дію. Які зміни відбулися  у зв’язку з модернізацією нормативно-правової бази, а також про передумови створення кодексу та особливості його окремих норм  і положень далі у матеріалі статті.

Аналіз тенденцій розвитку основних природних, техногенних, екологічних небезпек і загроз та їх прогноз на перспективу свідчать, що на території України найближчими роками  зберігатиметься високий рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій  різного характеру. Це ставить проблему запобігання їх виникненню та ліквідації або мінімізації наслідків лиха на рівень найбільш актуальних.

Для успішної боротьби з природними та техногенними катастрофами потрібна цілеспрямована  державна політика  та створення основного інструменту її реалізації – системи протидії надзвичайним ситуаціям.

Основними законами, що визначали державну політику у сфері цивільного захисту , механізм їх  реалізації у мирний та воєнний часи , правовідносини та організаційні засади суб’єктів діяльності цієї сфери, до 01 липня 2013 року були:

-   «Про Цивільну оборону України», прийнятий 1993 року;

-   «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 2000 року;

-   «Про правові засади цивільного захисту», 2004 року;

-   «Про аварійно-рятувальні служби», 1999 року;

-   «Про пожежну безпеку», 1993 року.

Згадані закони розроблялися у різні часи, деякі, у зв’язку з відсутністю суб’єкта права, на який може поширитись їхня дія, втратили свою актуальність. Крім того, окремі з них за змістом мали спільний предмет правового регулювання, містили численні дублювання та суперечності, а у низці випадків – не відповідали нормам міжнародного гуманітарного права.

Для введення Кодексу в дію в державі де-юре, як підтвердження недосконалості законодавства у сфері цивільного захисту, паралельно функціонували три державні системи з протидії надзвичайним ситуаціям, а саме:

-         система цивільної оборони (створена на підставі Закону  України «Про Цивільну оборону»);

-         єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру ( створена на підставі Закону України  «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»);

-         єдина державна система цивільного захисту населення  і територій (створена на підставі закону України «Про правові засади цивільного захисту).

Ситуація, що склалася на законодавчому полі, вимагала термінового його удосконалення.

Тому, рішенням Ради національної безпеки і оборони  від 16 травня 2008 року, затвердженим Указом Президента України  від 26 червня 2008 року №590, було визначено доцільність розроблення Кодексу цивільного захисту України, як єдиного систематизованого законодавчого акта з питань цивільного захисту.

У Кодексі встановлюється кардинально нове поняття і сутність терміну «цивільний захист». Під час розробки документа було уважно вивчено  та проаналізовано, зокрема, в якому значенні вживається термін «цивільний захист» у Законі України «Про правові засади цивільного захисту». У зазначеному законі наведено, що цивільний захист – це система(комплекс) заходів, які здійснюються органами виконавчої влади.

Положеннями статей 16 та 17 Конституції України визначено, що питання забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи  є обов’язком держави, а захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки  є найважливішими функціями держави.

Відповідно до Конституції України кожний громадянин України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та, на вимогу, гарантій забезпечення реалізації цього права  від органів державної влади та суб’єктів господарювання.

Грунтуючись на таких положеннях Конституції України, у статті 4 Кодексу встановлено, що цивільний захист – це функція держави, яка спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання  і ліквідації таких ситуацій та надання допомоги постраждалим.

Для реалізації такої важливої функції держави, як цивільний захист, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в країні створюється Єдина державна система цивільного захисту  і визначаються суб’єкти забезпечення цивільного захисту.

У Кодексі розділом «Єдина державна система цивільного захисту» конкретизовані її склад та структура, порядок створення , а також порядок створення територіальної  й функціональної підсистем, що  визначено вперше.

Також визначено, що керівництво функціонуванням Єдиної державної системи цивільного захисту, її підсистем і ланок підсистем покладаються на відповідних посадових осіб, зокрема:

-         керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту  - на Кабінет Міністрів України;

-         безпосереднє керівництво функціональною підсистемою та її ланкою – на керівника органу, що створив таку підсистему, ланку;

-         безпосереднє керівництво територіальною підсистемою Автономної Республіки Крим – на раду міністрів Автономної Республіки Крим;

-         безпосереднє керівництво іншими територіальними підсистемами та її ланками покладають на посадових осіб, які очолюють органи, що створили підсистеми ланки.

Кодекс містить окремі статті, які визначають конкретні положення щодо створення та функціонування кожного виду формувань сил  цивільного захисту.

У Кодексі встановлюється, що роботами з ліквідації надзвичайних ситуацій керує одна особа. Визначаються положення і норми щодо його призначення, повноваження, права та інші аспекти, які регулюють відносини керівника робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій. Свої повноваження і функції керівник здійснює за принципом єдиноначальності. Також Кодексом встановлюється необхідність створення  і функціонування Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, як робочого органу керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, положення і норми щодо його функціонування.

Главою «Ліквідація надзвичайних ситуацій» в окремій статті встановлено норми щодо тимчасового введення в Україні або  у межах конкретної її території режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації. Зазначені режими неодноразово вводилися у межах конкретних територій, але правових підстав для цього не було. Відповідними статтями глави визначаються норми та регулюються відносини щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, проведення відновлювальних робіт, життєзабезпечення постраждалих.

Глава Кодексу «Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій» є принципово новою. У спеціальних законах з питань цивільного захисту положень щодо відшкодування збитків та надання допомоги немає. Стаття «Соціальний захист постраждалих», якою визначено статус постраждалого у надзвичайних ситуаціях, встановлює перелік заходів соціального захисту. Окремими статтями визначено порядок відшкодування збитків, забезпечення постраждалих житлом, яке внаслідок надзвичайної ситуації стало непридатним для проживання, питання надання медичної, психологічної, гуманітарної допомоги.

У Кодексі міститься окремий розділ, який регулює відносини та визначає відповідні норми і положення, пов’язані з підготовкою фахівців із питань цивільного захисту, органів управління та сил цивільного захисту.

У розділі «Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту» є стаття, що  визначає положення  щодо фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників, медичних працівників Державної служби медицини катастроф, постраждалих, громадян, яких залучали до проведення робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій, неповнолітніх осіб, постраждалих від лиха.

   Уперше на законодавчому рівні визначено статус рятувальників, їхні обов’язки та права, уточнено і конкретизоване положення щодо соціального і правового захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління  та сил цивільного захисту, а також осіб, звільнених зі служби цивільного захисту.

Кодексом конкретизоване питання планування діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту, зокрема, передбачено, що керівник суб’єкта господарювання  з кількістю осіб 50 і менше розробляє і затверджує інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а не план реагування на надзвичайні ситуації, як це було передбачене відповідними документами.

Також визначено положення і норми щодо аварійно-рятувального обслуговування  об’єктів господарювання і територій, для яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальними службами, надання ними платних послуг, які не суперечать та не заважають їхній основній діяльності.

У Кодексі цивільного захисту України враховано національний та міжнародний досвід з питань цивільного захисту. Він встановлює єдину систему з протидії надзвичайним ситуаціям в Україні, сприяє зниженню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, формуванню належних правових, економічних і організаційних засад захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, а також – сприяє підвищенню ефективності державної політики у сфері цивільного захисту.

 

 

Єфімов М.В.,

завідувач Мелітопольських міських курсів

 

 

 

Переглядів: 1016 | Додав: nmc | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Телефон довіри

Телефон довіри Головного управління ДСНС України в Запорізькій області

(0612) 787-94-45

Служба довіри ГУ Д
Тел.. 289-12-41 terminovf_upk@mns.gov.ua
Матеріали для слух
Матеріали для слухачів
Люстрація
Люстрація
Соціальні мережі
Сторінка в соціальній мережі Facebook Канал на відеохостунгу Youtube
Сторінка в соціальній мережі Twitter
Погода
Календар
«  Березень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 15
Корисні посилання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Администрация не несёт ни какой ответственности за материалы расположенные на данном сайте.
Копирование материалов с сайта разрешено только с активной ссылкой на источник!
Дизайн является авторской собственностью, копирование дизайна или его элементов запрещено!
Design by Razip.Зробити безкоштовний сайт з uCoz.Sitemap.Sitemap-forum.